POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Korzystając ze sklepów WP-cosmetics.pl oraz innych portali obsługiwanych przez lub w imieniu W&P Cosmetics Leszek Pliskin akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Korporacyjną zasadą postępowania W&P Cosmetics Leszek Pliskin. jest przestrzeganie mających zastosowanie przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych. Czynimy to szanując prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatności.

Deklarujemy, iż dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych, jak i zobowiązujemy się wykonywać działania zapobiegające ingerencjom osób trzecich w dane osobowe oraz w prywatność osób, których dane dotyczą. Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w dalszej części Polityki Prywatności.

Korzystanie ze sklepów WP-cosmetisc.pl oraz innych portali obsługiwanych przez lub w imieniu W&P Cosmetics Leszek Pliskin  nie stanowi zatem zagrożenia oraz nie narusza będącego dla nas naczelną wartością prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatności.

PLIKI COOKIES

  • Portale wykorzystują pliki cookies.
  • Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika portali.
  • Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika portali. Użytkownicy portali mogą jednakże dobrowolnie, w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą bowiem zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika portali. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie plików cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika portali, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika portali i uzyskiwać dostęp do tych informacji, dbając przy tym, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych. Zapewniamy również, że powyższe będziemy czynić z poszanowaniem prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatności.
  • Pragniemy jednak wskazać, że wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach portali.
  • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   • Dostosowania zawartości stron internetowych portali do preferencji użytkownika portali oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, aby portale spełniały w jak największym stopniu oczekiwania użytkownika portali;
   • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy portali korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości dla dobra użytkownika portali;
   • Przechowywania danych sesyjnych.

DANE OSOBOWE

   • Dane osobowe użytkowników portali (osób kontaktowych przedsiębiorców) zawarte w formularzach rejestracyjnych, jak również inne dane zgromadzone automatycznie przetwarzane są z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).
   • Administratorem danych osobowych jest W&P Cosmetics Leszek Pliskin z siedzibą w Katowicach. Kontakt z administratorem Państwa danych osobowych jest możliwy listownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej (info@wp-cosmetics.pl) lub pod numerem telefonu +48 (32) 703 77 88.
   • Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez administratora danych osobowych w celach kontaktowych lub marketingowych.
   • Użytkownik portali ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
   • Podawanie przez użytkownika portali danych osobowych jest dobrowolne.
   • Każdorazowe wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej oraz rozpowszechnianie wizerunku może być dokonane łącznie za pośrednictwem stosownego formularza internetowego dotyczącego danego projektu lub odrębnie, z zachowaniem zasady dobrowolności, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W&P Cosmetics Leszek Pliskin jako właściciel Polityki Prywatności zastrzega sobie prawo do jej zmiany w całości lub w części. Nowe brzmienie Polityki Prywatności obowiązuje od momentu opublikowania jej na stronie http://wp-cosmetisc.pl/polityka-prywatnosci/, jednakże obowiązująca w stosunku do użytkownika portali jest Polityka Prywatności z chwili skorzystania przez użytkownika z zasobów portali.

Informacje dotyczące danych osobowych

Szanowni Państwo,
zgodnie z RODO- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ADMINISTRATOR”- Przedsiębiorstwo ODAN z siedzibą w Gliwicach, ul. Jowisza 32, wpisany do Ewidencji działalności Gospodarczej pod numerem: 2033/09, NIP: 631-001-46-43, REGON: 271126739

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach: 1.W celu niezbędnym do wykonania usługi, której jest Pan/Pani stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO. 2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO. 3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń). 4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Przedsiębiorstwa ODAN, a także partnerzy handlowi.

Zgadzam się Nie teraz
Koszyk Produkt usunięty Cofnij
 • Koszyk jest pusty.